Konferencja "Wsparcie dzieci, uczniów i rodzin w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim - Model Współpracy Międzysektorowej"

7 czerwca 2023 roku, godz. 8:17

6 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 w auli widowiskowej w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyła się Konferencja pn. „Wsparcie dzieci, uczniów i rodzin w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim – Model Współpracy Międzysektorowej”. Konferencja zorganizowana została w ramach „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”, realizowanego przez powiat na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i podmiotów z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, działających w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, a także przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Spotkanie poprowadziła Sylwia Borowska, Koordynator Współpracy Międzysektorowej oraz Beata Błąd – Koordynator w Instytucji Koordynującej. Wszystkich zebranych powitał Andrzej Bączkowski – Członek Zarządu Powiatu. Konferencja miała na celu  poszerzenie wiedzy, kompetencji uczestników w zakresie problematyki oceny funkcjonalnej oraz znaczenia współpracy międzysektorowej na rzecz zintegrowania działań wokół potrzeb dziecka, ucznia i rodziny. Podczas konferencji miały miejsce wystąpienia znakomitych gości - pracowników naukowych i ekspertów, tworzących zespół projektowy „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przedstawił założenia projektu i planowane rozwiązania w  zakresie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w powiatach. Następnie dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL w Lublinie zaprezentowała wykład pn. „Czym jest i jak działa ocena funkcjonalna?” Prelekcję nt. „Wypracowania modelu współpracy międzysektorowej - rola i zadania JST oraz podmiotów sektora zdrowia, pomocy społecznej, edukacji” wygłosiła Małgorzata Łyciuk-Bzdyra – ekspert w projekcie. Po tych wystąpieniach koordynatorki z Instytucji Koordynującej (SOSW w Ropczycach): Beata Błąd, Agnieszka Rolek oraz Sylwia Borowska zaprezentowały konkretne, wdrożone w naszym powiecie rozwiązania w zakresie  wsparcia rodzin w ramach lokalnej sieci wsparcia międzysektorowego.   Natomiast o korzyściach wynikających ze współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypowiedziała się Agnieszka Nazimek, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, która zaprezentowała również dobre praktyki w tym zakresie. Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do dalszej efektywnej, skutecznej współpracy międzysektorowej na rzecz rodzin, do dzielenia się dobrymi praktykami oraz swoimi doświadczeniami i pomysłami na taką współpracę. Do tworzonej przez Powiat Ropczycko-sędziszowski Lokalnej Sieci Wsparcia Międzysektorowego przystąpiło dotychczas ponad 30 podmiotów i instytucji.


Wszystkim prelegentom i uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji!

 

Nadchodzące wydarzenia

niedziela,
26 maja 2024 r.

Życzenia z okazji Dnia Matki