„Cyfrowy Powiat”

20.10.2022
Inwestycje i infrastrukturaFundusze zewnętrzne

Powiat Ropczycko - Sędziszowski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” z konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w ramach projektu działania, m.in: zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników urzędu. Powyższe działania  wpłyną na poprawę bezpieczeństwa danych i świadczonych elektronicznych usług publicznych.
Całkowita wartość grantu dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wynosi 223 719 zł. Dofinansowanie z UE: 100%.