Budowa mostu na potoku Niedźwiadka w km 3+080 w ciągu drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu

02.09.2022
Inwestycje i infrastruktura

Powiat Ropczycko – Sędziszowski podpisał umowę z Wykonawcą i rozpoczął prace inwestycyjne na terenie Gminy Ropczyce polegające na „Budowie mostu na potoku Niedźwiadka w km 3+080 w ciągu drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu”.

Jako samorząd powiatowy otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 352 198,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi natomiast 2 704 396,22 zł. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

W związku z budową mostu zostaną wykonane roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu stałego. Nowy most będzie obiektem jednoprzęsłowym, zlokalizowanym w miejscu istniejącego obiektu o długości projektowanej 12,3 m. Schemat statyczny wykonywanego obiektu to belka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta. Konstrukcję nośną obiektu stanowić będą prefabrykowane belki strunobetonowe typu Kujan, zespolone z żelbetową płytą pomostu. Na obiekcie wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci barieroporęczy.

Z uwagi na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego konieczne jest zamknięcie odcinka drogi. Ruch pieszych został skierowany na tymczasową kładkę, a ruch pojazdów na objazd drogami powiatowymi (zgodnie z załączonym schematem):

  • Nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie oraz
  • Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Najnowsze aktualności

Alerty i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

29 marca 2023

Alerty i ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne

28 marca 2023